I'm Nicha

[Infographic] Type Guide

Posted by in Life & Journey

วันก่อนไปอ่าน Blog ของ @tueymeaw มา เรื่อง “Infographic ที่ช่วยให้คุณรู้จักตัวอักษรมากขึ้น” พี่เค้าโพสภาพ Infographic เอาไว้อันนึงเกี่ยวกับ Typography ที่ตัวเราเองก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ อ่านแล้วเข้าใจง่ายดีค่ะ เคลีย์มาก แล้วก็ไม่ยาวด้วย เราเลยวาดตามของเค้าเอามาแปะผนังห้องเอาค่ะ

รวมบทความที่อ่านในรอบสัปดาห์ [14-8-54]

Posted by in Life & Journey

มารวมบทความที่อ่านไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมารวบรวมทุกสัปดาห์ ว่าแต่ละสัปดาห์เราอ่านอะไรไปบ้าง แล้วได้ความรู้อะไรใหม่ๆมาบ้าง